Elias, Johannes og endetidens Elias

Folk trenger helter. Store menn og kvinner som vi kan se opp til som rollemodeller og mentorer.
Trossamfunn trenger også helter. Konger og profeter fra tidligere tider vises som eksempler på mot, og er eksempler på helter som vi kan lære av, og ha som forbilder for våre liv i dag. Jeg har valgt to av de største profetene i den hellige skrift som eksempler på helter, Elias og Johannes døperen.

De siste ordene i det gamle testamentet avslører en gripende og kraftig profeti som ofte er blitt misforstått. Ta deg tid til å bli kjent med dette avsnittet. Med den Hellige Ånds hjelp, har jeg tenkt å gi nytt liv til disse ordene:

"Se, Jeg skal sende dere profeten Elias før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann". (Mal 4,5-6).

Kanskje bør vi først bruke et øyeblikk å forklare hva dette verset ikke betyr. På Jesu tid trodde mange mennesker at Elias ville bokstavelig talt kom tilbake ned fra himmelen for å leve igjen på jorden, eller muligens bli gjenfødt i en ny mann. Jesus spurte en gang disiplene, "Og mens Han var alene og bad, kom disiplene Hans og var sammen med Ham. Han spurte dem og sa: "Hvem sier folk at Jeg er?" Da svarte de med å si: "Døperen Johannes, men noen sier Elias, og andre sier at en av de gamle profetene har stått opp." (Luk 9: 18, 19).

Jødene levde med en følelse av forventning om at Elias snart skulle komme for å kunngjøre ankomsten til Messias. Men denne profetien i Malaki var aldri ment å antyde at en gammeltestamentlig profet ville bli reinkarnert.

Nei, det var Elias vekkelses og reforms ånd, som ble spådd i skriften at skulle komme. Mens vi snakker om døperen Johannes fødsel, engelen Gabriel hadde sagt til Zacharias, "Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk for Herren." (Luk 1,17).

Gabriel var først til å påpeke at Døperen Johannes oppfyller denne profetien hos Malakias. Johannes var født for å gå foran Herren og gjøre en spesiell jobb, et verk av vekkelse og reform. Jesus bekreftet senere dette faktum da han sa: " For alle profetene og loven profeterte fram til Johannes. Og hvis dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme." (Matt 11,13-14).

Malakias profeti ble imidlertid ikke avsluttet med døperen Johannes. Det finnes også en dagens oppfyllelse. Legg merke til hva profetien sier: "skal sende dere profeten Elias før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer." Den " fryktinngytende Herrens dag kommer," som også er kalt " For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?" i Åpenbaringen 6: 17, er synonymt med Hans annet komme. Så peker denne andre oppfyllelse på en periode like før Jesus kommer andre gang. For bedre å forstå denne profetien, må vi gå tilbake til Elias tid. Her oppdager vi at den første personen som er fylt med " Elias ånd og kraft " ikke var døperen Johannes, men heller Elias tjener, Elisa.

Når Gud avslørte at han var i ferd med å ta Elias opp til himmelen, bad Elisa om at han måtte få en dobbel del av Elias ånd. "Elias sa til Elisa: «Be meg! Hva kan jeg gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg?» Elisa sa: «La en dobbelt del av din ånd være over meg!» Så sa han: «Det du ber om, er vanskelig. Men likevel, hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal det bli slik for deg. Men hvis ikke, skal det ikke bli slik." (2 Kong 2: 9, 10).

Da Elisa var vitne til Elias opprykkelse, ble han døpt med den dobbelt del av Elias ånd som han hadde bedt om. " Da profetdisiplene som var i Jeriko et stykke borte, så ham, sa de: «Elias ånd hviler over Elisja.» De kom for å møte ham, og de bøyde seg til jorden for ham. " (2 Kong 2,15).

Hva gjør Elias ånd og kraft? "Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre " (Malaki 4: 6).

I bokstavelig forstand, bringer ekte vekkelse et nytt uttrykk for kjærlighet til familien, og deretter sprer den seg inn i fellesskapet. Den mest grunnleggende enheten i noe samfunn, menigheten, eller kirken, er familien. Fylden av Guds Ånd vil alltid resultere i kjærlighet som fører til lydighet til Hans Bud. Jesus sa: "Hvis dere elsker meg, Hold mine bud." (Joh 14: 15).

Selvfølgelig omfatter dette budene som sier: "Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg". (2 Mos 20,12). "Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, så ikke de blir motløse." (Kol 3,21)

Elias budskap vil bringe kraft i kjærligheten, og velsignelse i familier som mottar den, og en forbannelse over dem som forkaster den. "Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann." (Mal 4,6)

" For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud". (2 Mos 20,5-6)

Legg merke til at engelen Gabriel bemerker profetien i Lukas 1: 16, 17: "Og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk for Herren."

Så i åndelig forstand, vil Elias budskap også virke for å forene ulydige jordiske barn med deres himmelske Far.

 

Tolv kjennetegn på Elias Budskap
La oss se på de tolv karakteristikkene til Elias og Johannes døperen, og som også vil være til stede i Elias budskapet i de siste dager.

1. De var modige og uredde i forkynnelsen, selv for konger.
Elias og Elisa beskyldte Akab, "Han svarte: "Jeg har ikke ført skade over Israel, men det har du og din fars hus gjort ved at dere har sviktet Herrens bud og har fulgt Ba'alene." (1 Kong 18,18).

"For Johannes hadde sagt til Herodes: "Du har ingen lovlig rett til å ha din brors hustru". (Mark 6,18).

Både Johannes og Elias var fryktløse i forkynnelsen av et rett budskap til herskere og regjeringer. Jesus sa at dette ville skje igjen i de siste dagene. "Men ta dere i vare, for de skal overgi dere til domstolene, og dere skal bli slått i synagogene. Dere skal bli ført fram for herskere og konger for Min skyld, til et vitnesbyrd for dem." (Mark 13: 9).

Vi må ikke prøve å finne godkjenning blant våre medmennesker, men heller hos Gud. For at budskapet skal virke vekkelse, må Elias budskapet være det klare, fryktløse, kompromissløse budskap, og noen ganger den upopulære sannhet.

"For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr".(2 Tim 4,3-4)

 

2. De hadde et enkelt kosthold og livsstil.
Elias sa: "Jeg ber deg, ta med et stykke brød til meg i hånden!". (1 Kong 17,11).

Johannes: "Johannes var kledd i kamelhår og hadde et lærbelte rundt livet, og han spiste gresshopper og vill honning." (Mark 1: 6).

Både Elias og Johannes var kjent for sin enkelhet i kosthold, og livet i villmarken. Med dette enkle levesett holdt de sine sjelsevner klare, og kroppene sine sterke,  så de kunne være forberedt på det spesielle arbeidet som Gud kalte dem til å gjøre.

På samme måte må menigheten i de siste dager bli vendt til sannheten så det blir en sterk sammenheng mellom kropp og ånd. Hva vi spiser og drikker, samt våre personlige levevaner, har en direkte effekt på vår mentale klarhet, og evnen til å se sannheten.

"Velsignet er du, land, når din konge er sønn av de høybårne og dine fyrster holder festmåltid til sømmelig tid, for å få styrke og ikke for å bli drukne." (Fork 10,17). "Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære." (1 Kor 10: 31).

 

3. De kledd i beskjedne, enkle klær.
Elias: "De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias." (2 Konger 1: 8).

Johannes " Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning." (Mark 1: 6).

I tiden da konger og prester elsket å bære smykker og lange flagrende kjortler, var Elias og Johannes beskjedenhet og enkelhet en stikkende irettesettelse.

Vi lever i en tid der det aldri tidligere er blitt så fokusert på oppmerksomhet og mote. Hovedmålet med moderne design er å skape klær som markerer en persons seksualitet. Dessverre er alt fra piercing til tatoveringer på kroppen blitt mote, selv blant bekjennende kristne. Nok en gang har kirken desperat behov for en  siste dagers Elias til å vitne for Kristus ved sine eksempler på ydmykhet og enkelhet gjennom beskjedne klær og ekte utseende.

" og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.." (Efeserne 4: 24). "likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klær," (1 Timoteus 2: 9).

 

4. De trodde på disipelgjøring av andre.
Elias: "Så drog han derfra, og han fant Elisja, Sjafats sønn. Han holdt på å pløye med tolv par okser foran seg, og selv var han ved det tolvte. Så gikk Elias forbi ham og kastet kappen sin over ham." (1 Kong 19,19).

Johannes: "Johannes' disipler fortalte ham om alt det som hadde hendt. " (Lukas 7: 18).

Skriftene forteller at Elias ikke bare lærte Elisa, men også besøkte profetenes skoler som var spredt utover i Israel (2 Kongebok kapittel 2). Disse treningssentre kombinerte åndelig lærdom med praktiske arbeidsferdigheter. De unge mennene som ble opplært der reiste omkring i hele Israel og lærte andre om Guds veier.

På samme måte delte Johannes sin tro ved å lære disiplene som fulgte ham. Både Johannes og Elias tilbrakte mesteparten av sin tid på å forkynne og lære vanlige folk, ikke prester og levitter. På samme måte vil den siste store oppvekkelsen fra Gud ikke bli ledet av geistlige, men av åndsfylte legfolk. Dette er grunnen til Elias melding må gi oppmerksomhet til opplæring, disippelgjøring ved å mobilisere ethvert medlem av Guds rike.

 

5. De forkynte dåpen til omvendelse og død til selvet.

Elias:  "Så sa Elia til ham: "Bli her, for Herren har sendt meg til Jordan." Men han sa: "Så sant Herren lever, og så sant din sjel lever: Jeg skal ikke forlate deg." Så drog de videre, begge to.." (2 Kong 2,6)

Johannes : "Da drog Jerusalem, hele Judea og hele Jordan-landet ut til ham og ble døpt av ham i Jordan, mens de bekjente sine synder". (Matt 3,5-6)

Det som er spesielt i Elias budskap er at det krever folk til Jordan elvens symbol på omvendelse og dåp. Israels barn måtte krysse Jordan elven for å innta det lovede landet, akkurat som vi går ned i dåpens vann og kommer opp til et nytt liv. Jesus store oppdrag til kirken vil ha sin fineste tid i fremtiden, når disse moderne Eliaser igjen vil døpe til omvendelse til Kristus lik pinsens eksplosive antall.

Elias: "Så drog han ned og dukket seg sju ganger i Jordan, etter Guds manns ord. Hans kjøtt kom tilbake på ham og det var som kjøttet på en liten gutt, og han var ren." (2 Kong 5,14).

Johannes: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn." (Matt 28,19).

 

6. De begge viste ydmykhet.

Elias: "Så drog Akab opp for å spise og drikke. Men Elia gikk opp til toppen av Karmel. Så bøyde han seg til jorden med ansiktet mellom knærne." (1 Kong 18,42).

Johannes: - "Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter meg, er mektigere enn meg. For Ham er jeg ikke en gang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild." ( Matt 3,11)

Før Jesus kommer igjen, vil Guds folk ha lært å avspeile Jesu saktmodige og ydmyke karakter i en tidsalder av arroganse og stolthet.

"Han har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg, annet enn å gjøre rett, å elske barmhjertighet og å vandre ydmykt med din Gud?" (Mi 6,8).

 

7. De begge opplevd religiøs forfølgelse.

Elias:  "Da sendte Jesabel en budbærer til Elia og sa: "Må gudene ramme meg både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tiden gjør med ditt liv som det gikk med livet til hver av dem." (1 Kong 19,2).

Johannes: "Så gikk hun ut og sa til sin mor: "Hva skal jeg be om?" Og hun sa: "Døperen Johannes' hode!" (Mark 6,24).

I det gamle testamentet giftet en hedensk dronning Jesabel seg med Akab, Israels konge. Jesabel og hennes datter, Atalja, forfulgte Guds folk og forsøkte å lokke Akab å drepe Elias og andre profeter.

I det nye testamentet lykkes Herodias den hedenske konen til kong Herodes, og hennes datter Salome å friste Herodes til å drepe døperen Johannes.

Forfølgelsen som opplevdes av Elias og Johannes vil snart bli gjentatt. I de siste dager forteller åpenbaring oss "Mor til horene" og hennes døtre vil forfølge Guds folk, de siste-dagers-Elias.

"Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd." Åp 12: 17.

"Og på pannen hennes var det skrevet et navn: EN HEMMELIGHET, BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN. Jeg så at kvinnen var drukken av de helliges blod og av blodet av Jesu vitner. Og da jeg så henne, undret jeg meg meget." (Åp 17: 5, 6).

 

8. De begge rømte for kongen.

Elias : "Da kom Herrens hånd over Elia, og han festet kappen om livet og sprang i forveien for Akab helt til inngangen til Jisre'el." (1 Kong 18,46).

Johannes: " slik det er skrevet i boken med profeten Jesajas ord, der han sier: "Røsten av en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei! Gjør Hans stier rette!" ( Luk 3: 4).

Når en monark reiste i bibelske tider, løp tjenere ofte foran for å forberede veien for kongen. De ryddet av veien stein og ande hindringer, fylte igjen huller, jevnet bakker, og rettet skarpe svinger.

På samme måte, vil de som forkynner Elias budskap i de siste dager hjelpe  å forberede folk på kommet til vår konge Jesus. De vil forkynne et budskap som gjør veien til frelse klar, ren og lett å forstå.

"Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk." (Åp 14,6)

 

9. De var begge super interessert i å priste Gud.

Elias: "Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket kan erkjenne at Du er Herren Gud, og at Du vender deres hjerter tilbake til Deg igjen." (1 Kong 18,37).

Johannes - "Han skal vokse, men jeg skal avta." (Joh 3: 30).

De som forkynner Elias budskap vil gjøre lovprising av Gud deres topp prioritet. De vil bli helt innviet til Guds sak, akkurat som Johannes og Elias var. De vil være villig til å ofre noe, slik at andre kan bli frelst, med andre ord, å bruke, og bli brukt i Gud arbeidet.

"Jeg bønnfaller dere derfor, brødre, av Gud, at dere presentere organer et levende offer, hellig, akseptable for Gud, som er din rimelig service." Romerne 12: 1.

 

10. De reparerte Guds alter.

Elias: "Da sa Elias til hele folket: "Kom hit til meg!" Så kom hele folket fram til ham. Han satte Herrens alter i stand, det som var blitt ødelagt." (1 Kong 18,30).

Johannes: "I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. 2 Han sa: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt 3,1-2).

Elias budskap vil være en trompet varsel til å gå tilbake til " Dere kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige." (Jud 1,3). I dag, når så mange forteller oss at Bibelens lære er gammeldags, og må endres for å passe bedre i vår tid, trenger vi desperat å bli minnet på at Gud sa: "For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke. Derfor er det ikke gjort ende på dere, Jakobs barn." Mal 3: 6.

"De som kommer fra deg, skal bygge opp igjen de gamle, ødelagte stedene. Du skal reise opp igjen de grunnvollene som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddet i stand, den som bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der". (Jes 58,12)

 

11. Meldingene utløste vekkelse og reformasjon.
Elias: "Send derfor bud og samle sammen hele Israel hos meg på Karmel-fjellet, sammen med de fire hundre og femti Ba'al-profetene og de fire hundre Asjera-profetene, de som spiser ved Jesabels bord." Så sendte Akab bud blant alle Israels barn, og han samlet sammen profetene på Karmel-fjellet. Elias kom fram for hele folket og sa: "Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Hvis Herren er Gud, så følg Ham, men hvis det er Ba'al, så følg ham." Men folket svarte ham ikke et ord." (1 Kong 18,19-21).

Johannes : "Johannes stod fram og døpte i ødemarken. Han forkynte omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Da drog hele Judea-landet og de fra Jerusalem ut til ham, og alle ble døpt av ham i Jordan-elven, idet de bekjente syndene sine." (Mark 1,4-5).

I Elias dager og Johannes dager hadde Guds folk blitt ødelagt av de hedenske påvirkningene rundt dem og hadde kompromittert Guds sannhet. Han sa: "Jeg har vært meget nidkjær for Herren, hærskarenes Gud. For Israels barn har forlatt Din pakt, revet ned alterne Dine og drept profetene Dine med sverdet. Jeg er alene igjen, og de prøver å ta mitt liv." (1 Kong 19,14).

"I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. 2 Han sa: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt 3,1-2).

Disse to modige profeter leverte et budskap som skapte vekkelse og reform blant Guds folk. I dag, nok en gang, synes det at mye av kristendommen som er lunken og verdslig. Hvis dommen skal begynne med Guds hus, så må sikkert gjenopplivingen starte der også! "Den gamle og den unge mann, jomfruen og det lille barnet og kvinnen, drep og ødelegg dem! Men kom ikke nær noen som har merket på seg. I Min helligdom skal dere begynne." Så begynte de med de eldste som stod framfor huset". (Esek 9: 6). "For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium?" (1 Pet 4:17). Siden det er Guds plan for sitt folk å nå hele verden, må han først sende Elias budskap til menigheten.

I det gamle testamentet førte Elias folket til omvendelse, og til å vende tilbake til Gud, på Karmel fjellet. Så ba han, og Gud sendte  rikelig med regn for å avslutte tørken. På samme måte kalte døperen Johannes folk på sin tid til å omvende seg og ta imot Jesus. Så fikk de kort tid etterpå regn av den Hellige Ånd på pinsedagen. Moderne Elias`er vil også forkynne et budskap om omvendelse. Deretter, når kirken fornedrer seg, vil det åndelige regnet fra Guds Ånd falle.

 

12. Elias budskap vil vise folk til Kristus.

Elias - "På den tiden da grødeofferet* blir ofret, skjedde det: Profeten Elia kom fram og sa: "Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, må det på denne dagen bli kjent at Du er Gud i Israel, og at jeg er Din tjener, og at jeg har gjort alt dette på Ditt ord". (1 Kong 18,36).

Johannes-"Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: "Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd!" (Joh 1,29).

Det brennende ønsket til den moderne Elias vil være å drive folk til Jesus, så de må bli kjent med Ham og få evig liv.

 

Guds hær
Hvis Herren følte det var viktig å sende et spesielt sendebud som skulle berede Israel for Jesu første komme, hvor mye mer viktig er det for Ham å sende et spesielt budskap og budbærere for å vekke mennesker før Jesu gjenkomst. Forløsningens store Klimaks?

På samme måte som Herren istandsatte Elias, Elisa og Johannes døperen for å utføre et vekkelsens verk, og forberede veien for Jesus, forbereder Gud i dag en hær av siste dagers Elias`er til å gjøre en stort vekkelsesgjerning!  I dag kaller Han deg til tjeneste, han vil først lære deg, så myndiggjøre deg, så sende deg ut i Sin endetids tjeneste.

 "Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk for Herren." Luk 1,17

Lill-Mari Pesonen 29.07.2016 11:26

JA PROFETEN ELIA ER ALLEREDE HER, OG DET ER HAN SOM SKAL FORBEREDE VEIEN FØR MESSIAS PRAKTFULLE KOMME, https://youtu.be/iHvMprw-TpU
www.repentnorway.com

meesung 13.12.2013 15:42

Meget bra Broder Ove K i Jesus Kristus :)

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe vel også Paulus bekrefter ved å si at for verden er dette eventyr . Fred Takk

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk .
Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9 men leser en ned,ser en han sier at ikke alle er rene ikke alle og henviser til Judas s

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av.
Tusen takk for at jeg fikk opp øynene mine.