Standard side

Beskrivelse

Guds bud

Hvorfor er ikke Budene vi lærer de samme ti Bibelens bud som er gitt oss av Gud selv. Dette er kanskje flisespikkeri, men jeg er opptatt av det som ord som opprinnelig er inblæst av Gud. Hvorfor må alt forandres? Blir ting bedre av den grunn? Blir Guds bud lettere å holde? Blir dommen mildere? Jeg tror ikke det. Les disse bud rekkene og bedøm selv.

 

 

Guds Bud slik de står skrevet i Bibelen.

1. BUD

  Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset. 3   Du skal ikke ha andre guder enn Meg. 2MO 20,2 - 2MO 20,3

2. BUD

 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. 5 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg,  6 og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.2MO 20,4- 2MO 20,6

3. BUD

   Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.2MO 20,7

4. BUD

   Husk på hviledagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.2MO 20,8 - 2MO 20,11

5. BUD

  Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.2MO 20,12

6. BUD

  Du skal ikke slå i hjel.2MO 20,13

7 BUD

   Du skal ikke drive hor.2MO 20,14

8. BUD

   Du skal ikke stjele.2MO 20,15

9. BUD

   Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste. 2MO 20,16

10. BUD

  Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til."2MO 20,17


 

Den Katolske kirkes bud,

Eller Antikrists bud

1.BUD

Jeg er herren din Gud. Du skal ikke ha fremmede guder for meg

2. BUD

Du skal ikke ta Herren din Guds navn forfengelig; for Herren vil ikke holde den uskyldig som tar hans navn forfengelig. 

3. BUD

Kom i hu at du helliggjør hviledagen

4. BUD

Hedre din far og din mor, at det må gå deg vel og du må leve lenge på jorden. 

5. BUD

Du skal ikke slå ihjel.

6. BUD

Du skal ikke drive hor. 

7. BUD

Du skal ikke stjele.

8. BUD

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd om din neste.

9. BUD

Du skal ikke begjære din nestes hus. 

10. BUD

Du skal ikke begjære din nestes hustru, eller hans tjener, tjenestepike, okse, asen eller noe som hører din neste til.


 

Hvor er det blitt av det andre budet fra Bibelen, og hvorfor er det tiende delt i to?

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe vel også Paulus bekrefter ved å si at for verden er dette eventyr . Fred Takk

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk .
Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9 men leser en ned,ser en han sier at ikke alle er rene ikke alle og henviser til Judas s

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av.
Tusen takk for at jeg fikk opp øynene mine.