Beskrivelse

Den gamle og den nye pakt

Den gamle og den nye pakt.

Ofte hører vi at vi lever i den nye pakt. Det er rett, jeg er enig i det. Men få kan fortelle meg hva denne pakten går ut på. Mange vil nok si at det er nåden som er den nye pakt. Ja vel, er nåden noe nytt? Er nåden noe som dukket opp da Jesus døde? Dette er spørsmål jeg har studert på lenge. Og jeg skal her vise deg hva jeg har funnet.

La oss begynne med det første først, den gamle pakt. Hva var den gamle pakt? Loven, sier mange. Vi skal heller la Gud fortelle det gjennom Sitt eget ord.

Det startet i ørkenen, Gud hadde ført Sitt folk ut av fangenskapet i Egypt på forunderlig vis. De slo leir ved Sinai fjellet. Der fortalte Gud hvordan han ville velsigne og bevare dette lille folket. Han fortalte dem at de ville bli et stort fruktbart folk som nasjonene ville se opp til. "Dere har sett hva Jeg gjorde med egypterne, og hvordan Jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til Meg. Derfor, om dere nå virkelig vil lyde Min røst og holde Min pakt, da skal dere være Min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er Min. Dere skal være et kongerike av prester for Meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn." (2 Mos 19,4-6)

Så forteller Gud hvordan de skal leve dersom de skal være Hans folk, og motta Hans velsignelse. "Så kom Moses og fortalte folket alle ordene fra Herren og alle lovbudene. Hele folket svarte som med én røst og sa: "Alle de ord som Herren har talt, vil vi gjøre etter." (2.Mos 24,3)

"Så tok han Paktsboken og leste den høyt mens folket hørte på. De sa: «Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde." (2 Mos 24,7).

De bekrefter dette ved en ofring av okseblod.

"Moses skrev ned alle Herrens ord. Om morgenen stod han tidlig opp og bygde et alter ved foten av fjellet, og reiste opp tolv minnestøtter for Israels tolv stammer. Så sendte han noen unge menn av Israels barn dit bort, og de bar fram brennoffer og ofret slaktoffer av okser som fredsoffer til Herren. Moses tok halvparten av blodet og helte det i karene, og halvparten stenket han på alteret. Så tok han Paktsboken og leste den høyt mens folket hørte på. De sa: "Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde." Moses tok blodet, stenket det på folket og sa: "Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har opprettet med dere på alle disse ord." (2.Mos 24,4-8)

Dette er den første pakt. Den innebærer at menneskene skal være lydige mot den Allmektige Gud. De fikk lover og regler slik at de skulle vite, og kjenne Herrens vilje. For å være lydige måtte de jo ha noe å gå etter, de måtte ha et regelverk. Paulus henviser til dette.

"For hvor det er et testamente, der er det også nødvendig å få bekreftet at den som opprettet testamentet, er død. For et testamente kommer først til å gjelde ved død, for det trer aldri i kraft så lenge den som satte det opp, er i live. Derfor ble heller ikke den første pakten innviet uten blod. For da Moses hadde talt til hele folket om hvert bud etter loven, tok han blodet av kalver og bukker, sammen med vann, skarlagenfarget ull og isop, og stenket det både på selve boken og på hele folket. Og han sa: "Dette er paktens blod, den pakt som Gud har sluttet med dere." (Hebr 9,16-20)

Pakten ble inngått mellom Gud og Israelsfolket med okse blodet som bekreftelsesmiddel. Den nye pakt hva innebærer så den, og hva er bekreftelsesmiddelet? Jeg tror den er akkurat pakten er lik i ordlyd, men bekreftet på en annen måte. Paulus skriver noe om dette. "For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom for en annen i stedet. For Han klandrer dem når Han sier til dem: "Se, de dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus - ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier Herren". (Hebr 8,7-9).

En pakt har alltid to parter, den ene parten lover å holde sitt løfte dersom den andre holder sitt løfte. Det er en gjensidig pakt. På samme måte som den gamle pakt er, er også den nye pakt en pakt mellom Gud og mennesker. Men den store forskjellen er bekreftelsesmiddelet, blodet. Blodet i denne pakten, den nye, er Jesu blod.

I tillegg til blodet var også presten som bar frem blodet en annen og mer fullkommen prest. "Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik at de som er kalt, kan få oppfylt løftet om den evige arven". (Hebr 9,15)

"Men nå har Han fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter". (Hebr 8,6)

 "Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende". (2 Kor 3,6)

Vi ser at den nye pakt er opprettet av Jesus. Det er underlig, men Jesus inngikk en pakt med Gud i vårt sted! Altså: Gud har inngått en pakt med Jesus som gjelder oss, med Jesu eget blod som bekreftelsesmiddel. Ikke rart at pakten er en bedre pakt, Gud tar ansvar på begge sider. Selv om vi er ulydige, er fremdeles pakten gyldig, Forunderlig! Uansett hva vi måtte gjøre, si eller tenke er Gud villig til å tilgi våre overtredelser fordi Jesus går god for oss.

En annen forskjell mellom den nye og den gamle pakten er hvor den er skrevet. Den gamle loven, som er en del av pakten, var skrevet på steintavler, mens den nye er skrevet på hjertets tavler med de samme bokstaver. "For Jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og Jeg skal føre dere inn i deres eget land. Så skal Jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem." (Esek 36,24-27)

"Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød". (Esek 36,26)

"Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende". (2 Kor 3,6)

Paulus sier noe viktig i denne forbindelse. Han skiller mellom kjød og ånd i et menneske. Legg merke til hva han sier i de følgende versene.

"Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden". (Rom 8,1-4)

Dette er å vandre i den nye pakt. Å være lydige mot Guds Lov, det vil si å vandre på Guds veier. Som igjen vil si å vandre på den smale vei. Så blir vi gjort frie fra dødens lov, som sier: "borte fra Gud i all evighet". Og syndens lov som sier: "den som synder skal dø". Så lever vi i ånden og følger Livets Ånds Lov, frihetens Lov, som er de ti Guds bud.

PEWDIEPIE 03.12.2019 10:58

EG LIKAR DETTE VÆLDIG GODT ALTSÅ

ANONYM 03.12.2019 10:54

DETTE ER HEILT RÅTT ALSTSÅ

hei 04.04.2019 17:58

du skrev for detaljert, bare si hva den nyepakten handler om !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

En forvirret sjel 22.10.2018 10:07

Ser ikke hva som skal være forskjellen her. Høres ut som begge to egentlig er det samme.

Erik Westgaard 28.08.2018 19:08

Det blir allikevel motstridende å si att det er en ny lov ved Paulus når Jesus presiserer i matt 5 17-19 att himmel og jord skal forgå før lovene gjør det.

Ove Lillemoen 22.11.2018 20:09

Hei, ja loven er den samme evigvarende Guds vilje. Den er fornyet med et bedre bekreftelsen ideell.

Baba G 12.12.2017 22:29

Bror, gi meg en oppsummering? Skal levere hele tidslinja om Bibelen om en halvtime, har ikke tid til å lese alt det der as.

multebær 20.01.2016 10:38

verri nice

per 11.02.2015 21:05

tommel opp

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe vel også Paulus bekrefter ved å si at for verden er dette eventyr . Fred Takk

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk .
Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9 men leser en ned,ser en han sier at ikke alle er rene ikke alle og henviser til Judas s

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av.
Tusen takk for at jeg fikk opp øynene mine.