Noen av Djevelens løgner

 

En forfalskning eller løgn må være så nær sannheten at den kan forveksles. Er den ikke det, vil løgnen eller forfalskningen avsløres raskt. En falsk 300 lapp er ikke vanskelig å avsløre, for det er ikke noen ekte 300 lapp. En falsk 50 lapp er verre å identifisere, fordi det finnes ekte 50 lapper. Og er det en god forfalskning, er den svært lik den ekte. For å oppdage en slik forfalskning må en kjenne den ekte svært godt.  Det er ikke farlig med en falsk 300 lapp den er enkel å identifisere, og lett å vurdere som falsk. Verre er det med 50 lappen. Den kan lure oss. Hvorfor? Jo, fordi vi bare tror den er ekte fordi den ser ut som en ekte. Det er lett å overse små detaljer som avviker fra den ekte. Men falsk er falsk og den er ingenting verd, og du kan til og med bli dømt skyldig for å bruke den.

Også i kristentroen er det kommet inn forfalskninger. Og det samme gjelder her, de må være så lik det ekte at det er vanskelig å skille, uten en viss andel kunnskap om Ordet og om Guds vesen. Det som er kommet inn i kristendommens lære som er helt utenfor Bibelens ord er ikke vanskelig å identifisere, det er som 300 lappen, og det er derfor ikke så farlig. Men det som det som er nesten likt, slik som eksemplet med 50 lappen er skummelt. Det er dette som fører søkende mennesker på avveie.

Husk på at forfalskninger i tolkningen av Ordet er gjort av løgnens far, han er spesiallist på løgn og forfalskninger. Hvem er da vi som skal oppdage slike forfalskninger. Uten en svært god kjennskap til Ordet, og kunnskap til Guds krav og tanker åpenbart i det samme ord, kan vi ikke avsløre Djevelens løgner. Kunnskap og kjennskap gir oss evnen til å oppdage disse forfalskningene. Og, denne kunnskap og kjennskap er gitt oss gjennom Den Hellige Ånd.

Helt fra Mennesket ble skapt og til i dag har Djevelen prøvd å forføre menneskene og lede dem vekk fra Gud. Den første gangen var da han forførte Eva til å ete av kunnskapens tre. Dette gikk ikke upåaktet hen, Gud refset Djevelen, og han fikk beskjed om at det ville bli en årelang kamp som han ville tape. ”Og jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl”.(1. Mos 3,15). Fortsatt, etter dette har han på alle vis prøvd å få mennesker bort fra Gud, enten ved å ta deres liv, eller å villede dem. Han har nok gjennom tidene hatt mest suksess med å plante falsk lære inn i mellom Guds folk. I det Gamle testamentet ser vi hvorledes han stadig fikk Israel til å synde ved å innføre hedensk lære i gudsdyrkelsen. Vi hører stadig om Baal, Molok og Astarte. Disse avguder var solguden ved forkjellige navn, alt etter fra hvilket folk de kom. Dette fikk Israel til å tvile på Guds ord. Se på mannaen i ørkenen, seks dager skulle de sanke, ikke den syvende. Noen sanket på den syvende dagen allikevel og ble straffet, fordi de ikke lita på Gud. Denne tvilen til Gud og tilbedelsen av fremmede guder tiltok etter de var kommet inn i landet Kanaan.

Herren kom til Esekiel og ville vise ham hvordan det sto til med jødefolket. Han tok ham i ånden med til Templet, og i et syn viste Herren ham dette. ”Og han sa til mig: Menneskesønn, løft dine øyne mot nord! Og jeg løftet mine øyne mot nord og fikk se nidkjærhets-billedet nordenfor alterporten ved inngangen. Og han sa til mig: Menneskesønn! Ser du hva disse gjør? Store vederstyggeligheter er det Israels hus her gjør, så jeg må dra langt bort fra min helligdom; men du skal ennå få se flere store vederstyggeligheter. Og han førte mig til inngangen av forgården, og jeg så, og se, der var et hull i veggen. Og han sa til mig: Menneskesønn, bryt igjennom veggen! Og jeg brøt igjennom veggen og fikk se en dør. Og han sa til mig: Gå inn og se de fæle vederstyggeligheter som de gjør der! Og jeg gikk inn og så, og se, der var alle slags billeder av vederstyggelige kryp og firføtte dyr og alle Israels folks motbydelige avguder, inngravd på veggene rundt omkring. Og foran dem stod sytti menn av de eldste i Israels folk, og Ja'asanja, Safans (Yppersteprestens) sønn, stod midt iblandt dem, og hver av dem hadde et røkelsekar i hånden, og det steg opp duft av røkelseskyen. Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hva de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet. Og han sa til mig: Ennå skal du få se flere store vederstyggeligheter som de gjør. Og han førte mig til inngangen av porten til Herrens hus, den port som vender mot nord, og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus (solguden). Og han sa til mig: Har du sett det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere vederstyggeligheter, større enn disse. Og han førte mig inn i den indre forgård til Herrens hus, og se, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring fem og tyve menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de bøyde sig mot øst for solen. Og han sa til mig: Har du sett det, menneskesønn? Var det ikke nok for Judas hus å gjøre de vederstyggeligheter de her har gjort, siden de også har oppfylt landet med vold og atter vakt min harme? Se hvorledes de nå holder kvisten op til sin nese.( så gjorde perserne når de bad til solen.) Esek 8,5-17

Her leser vi om det som skjedde den gang, for 2500 år siden, det gjentok seg rundt år 0, og gjentar seg enda en gang rundt år 2000. Også i dag tilber vi på solens dag. Også i dag vender vi ryggen mot vest når vi tilber. Også i dag tilbes bilder. Også i dag vekker vi Herrens harme.

”Det er intet nytt under solen” sier predikeren, og det er så sant, så sant. Også etter at djevelen ble beseiret på Golgata, har han fortsatt sitt arbeid for å få menneskene til å fornekte Gud. I den første tiden prøvde han seg med å ta livet av de kristne, dette virket mot sin hensikt. Så prøvde han å snike inn hedenskap i mellom de kristne, det var suksessfullt.

Vi skal nå prøve å finne noen av Djevelens viktigste løgner som Skriften vil, ved Guds åpenbaring, vise oss.Her er en oversikt over de av Djevelens løgner vi skal se på. Disse Djevelens løgner omtales mer inngående i de andre studiene på denne nettsiden, og er bare flyktig nevnt her.

 

1   Loven, de ti Bud.

2   Sabbaten

3   Helgendyrkelse.

4   Nåden og Loven.

5   Darvinismen

6   Antikrist

7   Bortrykkelsen.

8   Direkte overgang til Himmelen.

9   Du er god nok som du er.

10 Endetids vekkelsen

11 Mirakler – mirakelmenn

12 Trygge i overtredelsene

13 Guds ord=sannhet.

14 En annen prøve

15 Profetiske tolkninger, og Kristne standarder

 

 

 

 

 

1 Loven, de ti Bud

Den første av Djevelens løyner var å få menneskene til å tvile på Guds allmakt. De kjente ordene "har Gud virkelig sagt" går igjen i Djevelens forsøk på å få oss til å tvile på Gud. Tviler vi på Guds allmakt fører det oss bort fra Ham.

For å oppnå dette måtte han forandre Loven, de ti bud. (2.Mos.2) Dette klarte han ved å få prester og biskoper til å ta bibelen fra vanelige mennesker. I middelalderen var det bare prester og munker som hadde tilgang til Bibelen. Altså ledelsen i den Katolske kirke. Etter at boktrykker kunsten var oppfunnet kunne de ikke lenger holde den bort fra vanlige mennesker. Da kom reformasjonen. Men, allerede da var falskneriene så innarbeidet at ingen så det. Bare Luther, som var den som brakte bibelen tilbake i allemannseie, så dette, sammen med sine reformator brødre.

Her har Djevelen virkelig gjort en innsats for å fjerne viktigheten av å Lyde Gud.

2 Sabbaten

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. (2 Mos 20,8-11)

Den første løgnen vi tar frem er kanskje den viktigste. Han klarte ved hjelp av mennesker å igjen innføre soltilbedernes tilbedelsesdag, søndagen. Dette skjedde allerede i ar 332 etter dette har alle kristne godtatt dette som Guds dag for tilbedelse. Det er feil, for i Bibelen står det at vi skal tilbe på Sabbaten. Men etter 1700 år er dette blitt en ”sannhet” kristne imellom. Dette er en av Djevelens løgner der hele veden følger etter.

Her viser Djevelen med all tydelighet at det er han som står bak forandringen loven, slik det er profetert om ham hos Daniel.

 

 

3 Helgendyrkelse.

”Du skal ikke gjøre deg noe utskåret billede eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud”. (2 Mos 20,4-6)

I den unge romerkirken, omkring tiden da Sabbaten ble skiftet ut med søndagen ble også noen av de hedenske avgudsbilder byttet ut med Ikoner. Peter, Paulus og andre av de første kristne ble deres forbilleder og ble tilbedt, noe som foregår den dag i dag. Det bes til både Peter, Maria og Moder Teresia om hjelp. Dette stred med det andre bud som derfor ble fjernet. Og det tiende Bud ble delt, slik at Nestens hus kom i et eget bud, det 9.

For Djevelen betyr Guds lov mye. Det er om å gjøre for ham å få menneskene til å bryte den. Derfor innførte han helgendyrkelse i sin menighet og fjernet dette budet slik at de ikke skulle se det.

 

4 Nåden og Loven.

Etter hvert som Loven ble tåkelagt, kom det vi kaller for ”billig nåde”. Det vil si at det er ålreit å synde så lenge vi har Nåden. Dette er en løgn. Nåden tilbys den som faller i å holde Loven, ikke den som neglisjerer Loven. Nåde er egentlig en betegnelse på Guds holdning overfor menneskene og at Gud i det hele tatt er villig til å tilgi våre synder. Ønsker du, og vil du leve etter loven, så holder du Herrens bud. Dette klarer du ikke, det vet vi, men da får du nåde i tilgivelsen i Kristus Jesus. Altså, Loven må etterstrebes for at Nåden og Tilgivelsen skal ha noen virkning i våre liv. For uten lov blir det ikke noe lovbrudd, og heller ikke behov for tilgivelses nåde.

Det er også her om å gjøre for Djevelen å få oss til å synde mot Gud. Og ved denne løgnen får han menneskene til å tro at de til og med kan synde med god samvittihghet.

 

5 Darvinismen.

Darvinismen er et resultat av at det 4. Bud ble omskrevet. Hadde det fjerde Bud blitt opprettholdt ville det ikke vert grobunn for noen annen forklaring på vårt opphav. Det forteller hvordan alt ble til. ”For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den”. (2 Mos 20,11) Herren sa at vi skulle henge Loven som en minneseddel i vår panne, hadde vi gjort det ville vi ikke falt så langt bort fra Herren. Men dette er altså også en løgn fra løgnens opphav, Djevelen, og den ble ikke allment akseptert før i 1850 åra. Denne teorien er forøvrig opphavet til det som førte til undertrykkelse av folkeslag med annen hudfarge. de mørke ble sett på som st de var på et lavere utviklingsstadie.

 

6 Antikrist

En ny løgn fra løgnens far. Under reformasjonen ble søkelyset satt på den katolske kirke når det gjaldt antikrist. Luther sa at Kirken allerede den gang bar antikrists kjennetegn. Etter flere år ble det nedsatt en kommisjon i kirken for å fjerne antikrist stemplet på kirken. Etter flere forslag ble det vedtatt at de skulle gå for det forslaget som innebar at Jesus ville komme å ta sine hellige bort i all hemmelighet. Det skulle da gå 7 år før den virkelige gjenkomsten ville skje. Disse syv år skulle da være Daniels profetien om de 70 årsuker, altså den 70. årsuken skulle være mellom Jesu to komme. Dermed fikk kirken fokuset bort fra seg selv og satt det på en falsk antikrist som først skulle stå frem i den siste årsuken i verden. Her har vi mange løgner på en plass. Løgnen om antikrist, om den 70. årsuken, om Herrens gjenkomst blant andre. Denne tolkning ble fremsatt først i slutten på 1800 tallet og ble allment da den ble tatt med i et kjent amerikansk bibelleksikon i 1907-8.  Djevelen sier: se en annen vei, let der antikrist ikke er å finne.

 

7 Bortrykkelsen.

Dagens lære om at menigheten skal rykkes bort før den store trengsel har skapt mange uenigheter og diskusjoner. Noen mener bortrykkelsen vi skje før den store trengsel. Andre mener den vil skje tre og et halvt år inn i trengselstiden på syv år. Atter andre mener den vil skje etter trengselen. De to første alternativene er blitt godt mottatt blant folk flest, fordi de leder Guds barn utenom trengselen. Men, et stort dilemma oppstår ve disse to tolkninger. Hvem skal Antikrist forfølge dersom de som han skal forfølge er borte? Her prøver Djevelen å få menneskene til å tro på en teori om den minste motstands vei.

 

8 Direkte overgang til Himmelen.

Bibelen sier klart at alle mennesker skal tas opp til himmelen ved Jesu annet komme. De skal alle bli med på samme dag, nemlig den ytterste, siste dag. De som sover i gravene skal stå opp, og vi som lever skal sammen med dem bli med Frelseren opp i skyen. Men i dag forfektes teorien om at den som dør går rett til Himmelen der og da. Det er den katolske teorien om bevissthet i døden som er trengt inn i de protestantiske rekker på ny. I følge Bibelen sover de i sine graver, ubevisste, til den dagen Jesu røst kaller dem til oppbrudd.

Med denne løgnenes teori følger teorien om at alle egentlig kommer til himmelen.

 

9 Du er god nok som du er.

 Dette er en nyere løgn, du er faktisk god nok som du er for å komme til Kristus med ditt liv, men du er ikke god nok til å bli frelst. For Gud forlanger at vi skal oppfylle loven for å bli frelst. Dette er faktisk Guds krav til den som vil inn i Himmelen. For liksom Adam og Eva fikk dommen- du skal dø-, får vi den samme dom. Men liksom Adam og Eva fortsatte å leve ved lammets død etter fallet, kan vi fortsette å leve ved Jesu død. Vi vet at dette ordnet Jesus på Golgata for snart 2000 år siden. Men det er ikke alt, Jesus sier; Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Altså; dersom vi skal bli frelst må vi ta i mot Jesus, når vi tar imot Jesus så elsker vi Jesus, og dersom vi elsker Jesus da holder vi Hans Bud.  Selv om vi er kristne, må vi holde Herrens Bud, slik vi før så når det gjalt Nåden, punkt 4. Det vil si, at det å være en kristen, er å leve etter Herrens Bud. Men Djevelen er redd for at vi skal holde Herrens Bud og bli frelst, derfor kom han med denne løgnen om at Nåden er nok.

Igjen en prøve fra Djevelen om å ikke ta det så nøye, få menneskene til å "synde på nåden".

 

10 Endetidsvekkelsen

For å roe oss ned og gjøre oss trygge i løgnene sine, har Djevelen fremsatt en teori om at det skal bli en stor vekkelse i endetiden. Dette er også en løgn, for Paulus sier ”La ingen dåre eder på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn”. (2 Tess 2,3). Frafallet er byttet ut med vekkelse. Denne vekkelse er den som omtales i ”Og jeg så at Lammet åpnet ett av seglene. Og jeg hørte ett av de fire livsvesener si med en røst som torden: "Kom og se!" Og jeg så, og se, en hvit hest. Han som satt på den, hadde en bue. Og det ble gitt ham en krone, og han drog ut seirende og for å seire”. Åp 6,1-2

Denne seierherren er ikke Kristus , det mange tror, som vi tidligere var gjennom. Kristus er ikke utstyrt med et slikt våpen. Og denne er den første av fire ryttere, den andre er på en flammende rød hest, den tredje er på en sort hest, den fjerde på en gulblek hest. Den andre er gitt å ta freden bort fra jorden, den tredje skal skade maten, men ikke vinen, den fjerde er døden.  Kongen Jesus passer ikke inn i denne flokken av ryttere, men Djevelen gjør. Denne første må derfor være Djevelen, han sier selv han er konge, han vil opphøye seg selv like til himmelens konge. Han drar seirende ut for å seire, han vinner seier ved sine løgner. Jeg er redd for å si det, men disse veldige vekkelsene som vi ikke finner grunnlag for i Skriften, må være Djevelens seire, for de holder ikke frem Guds Bud. Og dersom vi ikke holder Hans Bud, så kjenner vi ikke Kristus.

Djevelen er her ute med sitt "vent til senere" bedrag, slapp av det kommer en annen anledning.

 

 

11 Mirakler – mirakelmenn

I de siste dager skal det stå frem noen som sier de kan gjøre undere. En av de klareste tegn på de siste dager åpenbart i Bibelen er oppbygningen av spirituelle og demoniske krefter i en siste kamp som vil stadfeste skjebnen til et hvert menneske. Gud og satan skal møtes i kampen ved Harmageddon, og den årelange kampen mellom godt og vondt skal avgjøres for all evighet. Mange av de store helbrederne og mirakelmenn er tydelig Djevelens tjenere, heller ikke de fremholder Herrens Bud. Jesus sier: "Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!" (Matt 7,21-23). Gude Ånd og makt er mektig selv om de som står bak er av en annens tjenere. Eksempel på dette finner vi i både evangeliene og i Apostlenes gjerninger.

Djevelen prøver å få menneskene til å se på sine gjerninger som en bekreftelse på deres Gudsforhold.

 

 

12 Trygge i overtredelsene

Kirken skapte et system som fikk de kristne til å føle seg trygge selv om de overtrådte Loven. Ved å skyggelegge Loven, skape blest om Nåden, så var det gjort. Dette henger selvfølgelig i sammenheng med de andre punktene vi har vert i gjennom

 

13 Guds ord = sannhet

Dette er en viktig løgn, her er mye av årsaken til ugudeligheten blant de som sier seg å være barn av Gud.  Det er ikke mange i dag som ser på Guds ord som en autoritet, som en endelig sannhet. Mange vil heller følge tradisjonene (menneskebudene) vi er oppvokst med, enn å følge Skriftens ord. Dette er også årsaken til mangel på tro på jomfrufødselen, skapelsen, Budene, homofili, hor, og snusk av ymse slag. Hadde vi holdt Skriften høyt, hadde ikke så mange mennesker unngått å se Guds Hellige Morallov, De Ti Bud.

 

14 En annen prøve.

I stedet for å bruke Skriften som vår målestav, har Djevelen fått mennesker til å ta i bruk en annen, falsk prøve på menneskers kristendom. En prøve som virker både rett og appelerende. Det er den prøven vi har fått, som tradisjon har brakt oss, det er menneskebud. ”Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære." (Matt 15,9), Sier Jesus. I stedet skulle vi sette denne prøve: ”Hver den som blir i Ham, synder ikke. Hver den som synder, har verken sett Ham eller kjent Ham”.(1 Joh 3,6). Og ”Den som sier: "Jeg har lært Ham å kjenne," og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham”. (1 Joh 2,4). Ved å sette denne prøve på våre liv kan vi få se om vi er på sannhetens vei, eller om vi er på fortapelsens vei. For, "Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet?" (Rom 6,16)

 

15 Tolkninger og Standarder

Det er viktig for Djevelen at det ikke holdes frem noen standarder som vil vise falskheten i hans løgner til menneskene. Derfor er det ikke lenger bra å ha de gamle grensene vi før gikk etter, eller noen av de Bibelske standarder. Heller ikke profetisk tolkning må komme inn å belyse hans forfalskninger.

I århundrer er Bibelen blitt tolket etter den bibelkristiske tolkningsmetode. Det vil si i all enkelthet at Bibelens krav og pålegg bør tolkes utfra dagens syn og holdninger. Dette har ført til mye rart, blant annet at Guds Bud sies å være avskrevet i den nye pakt. En slik tolkning tyder på at den som tolker ikke har forstått hverken hva den nye pakt går ut på, eller hvem Gud egentlig er. Bibelen skal ikke tolkes, men leses slik det står. Om det ikke alltid stemmer overens med tidens skiftende bølger, så er det Gud som er den faste klippe, den vi bør holde oss til.

Dagfinn Pedersen 10.06.2019 14:50

avsnitt nr. 8
Alle kommer ikke opp til himmelen, bare de utvalgte. Andre rettferdige mennesker vil leve på en paradisisk jord.
Jesaja 11:6-9 Hosea 2:18

| Svar

Nyeste kommentarer

11.03 | 18:21

Veldig bra selv om mange kansje ikke med sin forstand ser logikken,noe vel også Paulus bekrefter ved å si at for verden er dette eventyr . Fred Takk

11.03 | 15:22

Dette var meget bra Ove. Dyp undervisning . Takk .
Fred

21.02 | 13:57

Du glemmer noe med dette når Jesus sier : Dere er alt rene Johannes 13:9 men leser en ned,ser en han sier at ikke alle er rene ikke alle og henviser til Judas s

19.01 | 04:09

Dette var lesning som jeg fikk mange "aha-opplevelser" av.
Tusen takk for at jeg fikk opp øynene mine.