Velkommen til min hjemmeside

google-site-verification: googlea6068bafe1c27806.html

Og Gud sa:

 "Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. (Åp 18,4)

Lær meg god innsikt til å dømme og gi meg kunnskap, for jeg tror på Dine bud. (Sal 119,66)

Jeg ønsker tilbakemeldinger fra deg, enten posetive eller negative, eller om 
det er noe du ikke forstår, eller er uenig i, så er adressen: bibelstudie37@gmail.com

epost@bibelstudie.org

Jeg ønsker å dele mine Bibelstudier med deg, derfor har jeg lagt dem ut på nettsiden min.

Til mine lesere

Det er mange ting jeg som kristen har lært gjennom livet. Helt fra jeg var barn. Jeg har vokst opp med kristne foreldre. Aktive som de var på bedehuset, var jeg delaktig i deres tro. Jeg lærte å frykte Gud, å tjene Ham med mitt liv. Jeg lærte at min eneste vei til Himmelen var ved troen på Jesus. Jeg lærte at Bibelen var Guds inspirerte Ord som var absolutt sannhet. Jeg lærte at om noen sa noe annet om Bibelen, eller at noen forvrengte Ordet måtte jeg allikevel holde meg til Ordet i Bibelen.

Helt fra jeg som tenåring tok et personlig standpunkt for mitt liv med Gud, har jeg interessert meg for den tiden jeg til enhver tid lever i ut fra Bibelens profetier. Jeg har lest mye både fra Bibelen og i historiebøker, fulgt med på nyheter i tv og dagspressen. Jeg har lest bøker skrevet av diverse kristne forfattere for å få så mye lys som mulig over tiden vi lever i. Jeg har også hele tiden bedt om kunnskap og visdom. På underlig vis har det dukket opp lesestoff, av for meg ukjente personer med stor innsikt i Ordet. Disse har sammen med Ordet selv og Den Hellige Ånd overbevist meg om sannheten i Bibelens profetier. At det er så lite kunnskap om disse tingene er at det for mange synes skremmende å tale om enden av denne tid. Skremmende å tale om dom. Vi vil helst høre ting som gjør vårt syndige hjerte rolig og tilfreds, tilfreds i den livsførsel som passer oss, ting som ”klør oss i øret”. Jesus selv ”klødde” ikke mange i øret da han gikk her på jorden. Denne nettsiden vil sikkert ikke heller klø så mange i øret, men være en kontroversiell tolkning av Skriftens profetier om endens tid.

På grunn av interessen for endetid og dom er jeg vel av og til blitt kalt ”mørkemann”. Jeg har alltid følt på at Gud kalte meg til å forkynne endetid for mine medmennesker. En alvorlig tid med prøvelser og vansker, en tid det er lett å skli bort fra troen på Gud og hans sønn Jesus Kristus som er vår frelser. En tid som Jesus gir en klar advarsel om forførelser som må komme. En tid der det gjelder å være våkne.

Tradisjon eller Bibelens ord?

Etter hvert som jeg har fått litt mer innsikt i Ordet og i vår kristne tro og livsførsel har jeg begynt å undres over forskjellige ting. Ting som jeg ikke finner dekning for i Ordet, eller ting som ellers er uklare for meg. Kanskje du også har undret deg over de samme tingene, eller kanskje du ikke har tenkt over det i det hele tatt.

Kanskje har du som jeg lurt på forskjellige ting i vår lære. Vi blir opplært i ting som ikke bekreftes av Bibelen, og i noen tilfeller motsies av Bibelen. Nåden, som eksempel, hva er det egentlig? Gir den rett til å gjøre som en vil, etter eget ønske, fordi vi har nåden. Min forståelse av nåden er at den har sin faste forankring i Loven. ? (se Lov og Nåde)

Guds folk i Babylon?

Himmelen er et vidunderlig sted. Selv om ingen har sett dette stedet, utenom Jesus, ønsker jeg virkelig å komme dit. På Tangen ved Arendal sto det engang er skilt på et hus, og der stod det skrevet "Vil du til Himmelen så gå den veien som fører dit!" Det har aldri gått ut av mitt sinn. Derfor, da jeg oppdaget at ikke alt jeg hadde lært  stemte med Bibelen, begynte jeg å lete etter sannheten, Guds sannhet. Jeg fikk et spesielt ord i tankene, et ord som ikke ville slippe taket. Det ordet står i Åp 18,4.

"Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktig i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.

Det skremte meg, hvem skulle jeg komme ut fra? Jeg kunne ikke gå ut fra denne Babylon dersom jeg ikke visste hvem hun var, jeg måtte finne det ut! I tillegg skjønte jeg at dette måtte være av stor viktighet, for Gud selv avbrøt engelens fortelling for å si dette. Hva gjør forresten Guds folk i Babylon, den store skjøge?

Frafall.

Jeg begynte å tenke på Israel i ørkenen, det tok bare dager fra de høyt og hellig lovde Gud troskap, til de lagde seg guder av gull. Hva hadde skjedd med læren på de to tusen årene siden Jesus levde her på jord? Jeg visste at på 14-1500 tallet var det en reformasjon som skulle føre oss tilbake til den opprinnelige lære. Det hadde altså sklidd ut, hva med tiden etter dette, de siste 5-600 år? (se Fortynnet budskapønsker ikke å se)

Profetier

Hvorfor er det profetier i Bibelen? Er det for at vi kan tolke dem slik det passer oss, eller er det bare skumle uforståelige skildringer som vi helst skal holde oss borte fra? Eller kan vi regne oss frem til verdens ende, ved å forstå dem? (Profetienes hensikt)

Dyrets merke.

Det snakkes en del om dyrets merke. Hvordan får vi det, hva er det, når kommer det. Er det synlig, kommer det som tilbud i postkassa? Det sies at det er frivillig i starten. Men det skal bli påtvunget alle mennesker i endens tid. Vi bør kanskje vite hva det går ut på!

Antikrist.

Antikrist, når kommer han? Blir han et tegn om endetiden for oss kristne? Skal han bli en tyrann? Umulig, hele verden skal jo følge etter ham, lite tenkelig at noen frivillig vil følge etter en tyrann. Hvem, hva ,hvor? Jeg undrer meg ofte når jeg samtaler med andre kristne mennesker om dette emnet, at de avviser min forståelse av profetiene. Men samtidig som de avviser en tolkning kan de ikke vise til noen annen bedre tolkning, fordi de kjenner for lite til emnet. Er det bare feil fordi det er litt annerledes? (se Dyret og Babylon)

Opprykkelsen, når?

Opprykkelsen blir før den store trengsel, sier noen. Hvordan kan det bli en trengsel for Guds folk dersom vi er opprykket før den? Dersom det ikke er noen igjen av Guds folk her, hvem skal da Antikrist og hans etterfølgere plage? Hvem skal da ha Guds segl? Hvem er de som skal oppstå på den siste dag? Skal Jesus komme igjen to ganger? En gang for å rykke opp de som skulle vert i den store trengsel, og en gang på den siste dag? (se Futurismen - Bortrykkelsen). Jeg kommer også til å avsløre hvem de er som kommer til å forfølge de som har Guds segl. De er alt i gang. Og de er ikke den kategori jeg før trodde de skulle være. 

Hvem tolker rett?

Vi mennesker har en fantastisk tro for at akkurat det vi har lært er det rette. De andre tar feil. Det er vanskelig å være nøktern og uhildet når en leser andres tolkninger. Vi tar gjerne med oss skeptisismen, det er ikke noe bakdel, det er rett å være skeptisk til det en leser, for det er mye vrang lære ute og går. Men, dersom skepsisen vår hindrer oss fra å motta nye impulser er det uheldig. Når skepsisen fører til at vi tviholder på menneskebud og usann lære bare fordi vi er stae og ikke vil høre på andre, kan vi gå glipp av mye sannhet. Men la heller skepsisen føre deg inn i undring og leting etter Sannheten. Gud vil ved Sin Hellige Ånd lede oss til den fulle sannhet, dersom vi er villige til å se. "Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere".  (Joh 14,26)

Derfor prøver jeg etter beste evne ikke å påtvinge deg mitt syn, men heller trekke frem Bibelens klare tale, i de forkjellige emner jeg tar opp. Det er vanskelig, og jeg klarer det sikkert ikke helt, derfor sier jeg alltid: sjekk med Bibelen selv, og se om det du hører og leser stemmer overens med Ordet.

Jeg ser det slik at alle menigheter og kirkesamfunn har noe rett i deres lære og syn på de Bibelske sannheter, men ingen menighet eller trossamfunn har alt rett. Mye av mitt syn er det samme som det Syvende dags adventistene lærer, men det er nødvendigvis ikke hverken galt eller rett bare fordi de mener det samme som det jeg har fått se. Samtidig er min forståelse også lik det Normisjonen - Frikirken - misjonskirken, eller hvilken menighet det skulle være, på mange områder. Jeg kjenner Normisjonens lære best, for jeg er vokst opp i den. Men min bekymring er at det er mye av læren som er blitt utvannet. (se Et fortynnet budskap)

Det er viktig for meg å fortelle hva jeg er blitt vist av Bibelens budskap til dagens mennesker. Vi må huske på at det er Gud som er universets sentrum, og ikke mennesker.

Gud - barmhjertig og grusom.

Vi liker at Han er barmhjertig og nådig, men vil helst ikke tale om Ham som en fortærende ild. Men vi må komme i hu at Herren er den ypperste av det ypperste. Han står over alle skapninger for Han er skaperen.

Mitt syn på Bibelen.

En annen ting jeg gjerne vil fortelle deg er hvordan jeg ser på Bibelen. Jeg ser på det Gamle testamentet som Guds åpenbarte ord, der Han åpenbarer Sin vilje, Sin hensikt, Sitt vesen, Sin vrede, Sin kjærlighet, Sin omsorg, Sine velsignelser og Sine forbannelser og Sine dommer. Det var denne boken Jesus refererte til båre når han talte til mennesker og da han talte med djevelen der i ørkenen. Uten det Gamle testamentet er det Nye uten verdi. For, det er på grunnlag av hva Moses og Profetene forteller, at evangeliene blir til det glade budskap.

Evangeliene er en historiefortelling om Jesus Guds Sønn vår frelser. Det er en bekreftelse på det som ble fortalt av Gud i det gamle testamentet. Det viser at Moses og Profetene vitnet rett.

Mens brevene i det nye Testamentet er rettledninger og forklaringer til oss så vi lettere kan ta til oss av Guds ord. Og så til slutt Åpenbaringsboken som forteller fortsettelsen av Daniels bok. Dette til advarsel og oppmuntring for oss som tror.

Dette er noen av de emner jeg tar opp på denne nettsiden.

Da jeg bestemte meg for å skrive, bestemte jeg meg også for å referere hele skriftstedet fra Bibelen, ikke bare henvisningen. De fleste sitatene er fra "Bibelen Guds Ord", men også fra andre oversettelser av Skriften. Grunnen til at jeg tar med hele skriftstedet er at jeg av erfaring vet at det er vanskelig å lese fra to kilder samtidig. De er alltid vanskelig å få med seg henvisninger samtidig som en leser noe annet. Her får du med deg hele sitatet jeg henviser til, samtidig som du leser det jeg skriver.

Til slutt vil jeg be deg, du som tar del i mine studier, at du er i bønn mens du leser, og lar den Hellige Ånd få rettlede deg, og overbevise deg om Guds åpenbarte hemmeligheter.

Og, husk, det er Bibelens Ord som er det overordnede ord. Sjekk alltid med Bibelen om det stemmer det jeg eller andre skriver og mener.

Lykke til.

Med vennlig hilsen

Ove K

Hat lyst til å anbefale databibelen fra Sigve Saker det er et fantastisk vektøy. Prøv selv! Last ned fra http://www.sigvesaker.no/

INNHOLD